Aanmelden voor acupunctuur voor dieren

Aanmelden

Kan ik mijn huisdier gelijk aanmelden voor acupunctuur?
Bij iedere aandoening is een uitgebreid onderzoek van belang, zowel een onderzoek op de Westerse manier, als een onderzoek op de Chinese manier. Als voorbeeld is hierbij te noemen dat er bij bewegingsproblemen eerst een goed orthopedisch onderzoek verricht moet zijn en indien daar aanleiding toe is, dit is uitgebreid met een röntgenfoto. Dit is noodzakelijk, want als er bv een los stukje bot in het gewricht zit of een knieband gescheurd is, dan kan men acupunctuur blijven bedrijven tot in lengte der dagen, maar dan zal het gewenste resultaat van de behandeling uitblijven. De oorzaak zal dan eerst moeten worden weggenomen, daarna kan de acupunctuur het herstel bevorderen. Bij arthrose werkt acupunctuur bv wel goed, omdat je de arthrose zelf niet beïnvloedt, maar de klachten als gevolg hiervan wel. Het is daarom ook van belang dat u de gegevens over de ziektegeschiedenis meebrengt. Met alle voorkennis is de kans van slagen groter.

Hoe maakt u een afspraak?
Als dierenarts acupuncturist ben ik verbonden aan DAC VVTV ( dierenartscombinatie van Vecht tot Venen) met de praktijken Zwolle Zwartewaterland, Staphorst, Balkbrug en Dalfsen. Als u mij via de mail of telefonisch benadert, kan ik met u een afspraak maken bij mijn praktijk aan huis, de Stokte 7 te Dalfsen, of in de praktijk in Staphorst.

Wordt acupunctuur vergoed door uw verzekering?
Lees uw polis door of uw verzekeraar de behandeling vergoedt. Door Proteq en Petplan worden de behandelingen doorgaans vergoed. De vergoeding geldt uitsluitend voor een geregistreerd dierenarts-acupuncturist. Ik ben aangesloten bij de SNVA, dus geregistreerd.